อาจารย์กรกมล ซุ้นสุรรณและ นศ.สาขาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ ทำการติด QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่

การประชุมเครือข่ายการวิจัย
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ เครือข่ายองค์
กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 1/2558
ทั้งหมด >>  


visitor number
                  
Since March 02, 2014