ปีการศึกษา 2557
วันที่ สภาพเหตุการณ์
20 สิงหาคม 2557
ปิดโลกกิจกรรม ณศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
18 สิงหาคม 2557
ปาฐกถาธรรมพิเศษโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในงาน "คืนความสุข สู่ประชาชน" 
18 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
กิจกรรม “ลานนิทรรศการสมัชชาประชาชน เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ (ย้อนอดีต-ปัจจุบันอนาคต)”
 
15-17 สิงหาคม 2557 
ละครเวทีเรื่อง ละครเวทีเรื่อง...'WHO'(ความตายคือจุดจบ หรือจุดเริ่มต้นของความจริง)
14-15 สิงหาคม 2557 
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
 
16 สิงหาคม 2557 
งานวัฒนธรรม ดนตรี สีสันไทย ครั้งที่ 18 ตอน เพลงไทย RETRO
9 สิงหาคม 2557 
กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหา มหาราชินี" และโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
8 สิงหาคม 2557
บรรยายพิเศษ "Google for Education การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
  
6 สิงหาคม 2557 
บุคลากร ม.หาดใหญ่เข้าประชุมรับนโยบายจากผู้บริหารก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557
1 สิงหาคม 2557 
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรากแก้ว เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
24 กรกฎาคม 2557 
โครงการอบรมหัวข้อ 'เทคนิคการสอนเพื่อรองรับสู่สากล'
24 กรกฎาคม 2557 
ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี และ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ม.หาดใหญ่
21 กรกฎาคม 2557 
Workshop การจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2557-2561
18 กรกฎาคม 2557 
ท่านผู้รับใบอนุญาต ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี และคณะและผู้ออกแบบจาก บริษัท AESTHETICS ARCHITECTS เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารคณะบริหารธุรกิจ