ภาพกิจกรรม 2556

ว่าที่ร้อยตรีศรันย์ จันทรเจริญตัวแทนจากบริษัทหาดใหญ่
เจอร์นี่ทัวร์จำกัดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
วันที่ 7 มกราคม 2557


การจัดอบรมการออกแบบงานศิลปกรรมณวิทยาลัยเทคโนโลยี
หาดใหญ่อำนวยวิทย์ วันที่ 11 กันายน 2556
ม.หาดใหญ่จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้แก่บุคลากร
ม.หาดใหญ่ 

 

โครงการวันเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์พ่อแห่งแผ่นดิน