ติดต่อศูนย์ศิลป์     

      

 อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 07-420-0376-8 (วันจันทร์-อาทิตย์)